Home > Građevni materijali > Sistemi dimnjaka Leier

Sistemi dimnjaka Leier

Toplina našeg doma, sigurnost i udobnost naše obitelji su zasigurno prvenstveni kriteriji prilikom izgradnje našeg mjesta stanovanja. Izbor zidova sa dobrom izolacijom, odluka za klasični ili najmoderniji način loženja te odabir uređaja za loženje nisu jednostavne odluke. Pored toga trebamo voditi računa o kvalitetnom sistemu dimnjaka koji čini jednu cjelinu sa prije spomenutim uređajima, koji će svoju funkciju vršiti pouzdano, ekonomično i dugoročno. Naši sistemi dimnjaka sa šamotnim dimovodnim cijevima uklapaju se u Leierove proizvode primjenom i obradom prirodnih materijala sa najmodernijom tehnologijom i time vam garantiraju zasluženu udobnost.

Mi pružimo ovu udobnost – sa 33 godine garancije.

DALJE>>

Prijednosti Leier dimnjački sistema

Pročitajte, zašto je korisno upotrijebiti Leier sisteme dimnjaka. Informativni članak, koji vam pomože u izboru.

DALJE>>

Odaber dimnjaka

Dajemo vam pomoć da izberete odgovarajući dimnjak.

DALJE>>

LSK dimnjački sistem

LSK dimnjaci podobni su za priključak peći za loženje različitim vrstama goriva. Mogu se priključiti ugrađene keramičke peći, kamini, atmosferski plinski uređaji, plinski kotlovi, uređaji na drvo ili sa kombiniranim načinima loženja, uređaj na lož ulje, odnosno peći na bioenergiju.

DALJE>>

TURBO dimnjački sistem

Leier TURBO dimnjak je sistem za odvođenje produkata sagorijevanja na koji se priključuju uređaji za loženje za zatvorenim sistemom sagorijevanja u kojima je stalna temperatura 200ºC. TURBO dimnjak optimalni je za plinski sistem kod kuća kao i kod stanova.

DALJE>>

ECO dimnjački sistem

ECO dimnjak je sistem za odvođenje produkata sagorijevanja na koji se priključuju uređaji za loženje za zatvorenim sistemom sagorijevanja u kojima je stalna temperatura 200ºC. ECO dimnjak optimalni je za plinski sistem kod kuća kao i kod stanova.

Verzija za tisak