PDF preuzimanje Ispiši ovaj članak E-mail

LeierPLAN TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE

LEIERPLAN VÉKONYRÉTEGŰ FALAZÓHABARCSLeierPLAN tankoslojni mort za zidanje suha je mješavina na bazi cementa í kalcijevog hidroksida razvijena za gradnju zidova od LeierPLAN brušenih keramičkih zidarskih elemenata.

Imate dodatna pitanja? Za pomoć se obratite vašem lokalnom zastupniku!

=> ¤

Potreba za materijalom:

Proračun utroška materijala (lit/m2 zida)
Naziv proizvoda LeierPLAN 45 N+F LeierPLAN 38 N+F LeierPLAN 30 N+F LeierPLAN 25 N+F LeierPLAN 12/50 N+F LeierPLAN 10/50 N+F LeierPLAN 44 ISO+ LeierPLAN 44 ISO
LeierPLAN tankoslojni mort* 4 3 2,4 2 1,0 0,8 4,8 4,8

* Nije prikladan za uporabu s tradicionalnim zidarskim elementima.
** Uz dodavanje 9-11 litara vode, od jedne vreće moguće je napraviti 21 litru morta za zidanje.