PDF preuzimanje Ispiši ovaj članak E-mail

Master stropni paneli

Nosivi dio Leier master-panela (stropne ploče s ljuskom) sastoji se od predgotovljene armirano-betonske ploče velike površine (LMP) i armiranog betona izlivenog na licu mjesta. Leier paneli odgovaraju tradicionalnim armirano-betonskim stropovima, ali je gradnja konstrukcije znatno brža i jednostavnija, zahtjeva minimalnu oplatu, a donja površina je glatka i bez pora.

Najveća prednost Leier stropnih master-panela je da se jednostavno primjenjuju i kod svih mogućih geometrija zgrada, bez ograničenja u projektiranju.

Pomoć pri projektiranju Leier predgotovljenih elemenata =>

Područje primjene:

Leier master-paneli (LMP) mogu se ugraditi kao stropne konstrukcije prema individualnom dimenzioniranju i s dodatnom armaturom u:

  • stambene zgrade s jednim ili više stanova
  • uredske zgrade
  • parkirne objekta
  • industrijske objekte s normalnim ili velikim opterećenjima.

 

 

Leier master-paneli uobičajeno se rade u debljinama od 5, 6 ili 7 cm, od betona minimalne čvrstoće C25/30 (uzimajući u obzir protupožarne, okolišne i ostale propise o najmanjem dozvoljenom sloju pokrivanja betonom). Leier master-paneli (LMP) sadrže u sebi donju armaturu potrebnu za krajnju primjenu. Proizvodne dimenzije – prema individualnim zahtjevima – mogu se mijenjati u širokom rasponu. Maksimalna širina elemenata je 2,40 m, dok  je maksimalni raspon zidova 8,00 m. Međutim, pojedinačnom se proizvodnjom mogu dobiti i veći rasponi (12,00 m). Leier master-paneli rade se s točnošću od 0,5 cm. Debljina stropa, odnosno armirano-betonski sloj može se mijenjati sukladno zahtjevima konstrukcije. Težina panela (LMP) s ljuskom debljine 5 cm iznosi 130 kg/m2. Od ovih proizvoda najčešće se rade armirano-betonski  stropovi debljine 14-30 cm, ali se za pojedinačne potrebe -  prema statičkom proračunu – mogu izraditi i deblje konstrukcije. Čvrstoća betona koji se izlijeva na licu mjesta mora biti minimalno razine C25/30.

Tehnički podaci
Namjena Predgotovljena stropna betonska ploča za stropne sustave (panel)
Proizvodni pogon Jánossomorja, Győr, Kiskunlacháza - HU
Dimenzija Debljina ljuske 5,6,7 cm
Debljina stropa 14-30 cm (max. 50 cm)
Širina max. 2,4 m
Duljina max. 8,0 m (12,0 m)
Težina Bez betoniranja približno 130 kg/m2 (5cm debljina ljuske)
približno 155 kg/m2 (6 cm debljina ljuske)
približno 180 kg/m2 (7 cm debljina ljuske)
Kvaliteta materijala Armatura B550 (prema ÖNORM B 4707 )
Betonska ljuska min. C25/30 - 16 - F3
Beton na licu mjesta min. C25/30 - 16 - F3
Požarnost Razred protupožarnosti A1
Granična vrijednost protupožarnosti Prema normi EN 1992-1-2
Akustična svojstva Izračunata vrijednost zvučne izolacije Leier panela 16 cm vastag Rw=52 dB C=-1 Ctr=-6
Rw=18 cm debljina Rw=54 dB C=-1 Ctr=-6
Rw=20 cm debljina Rw=56 dB C=-2 Ctr=-6
Rw=22 cm debljina Rw=58 dB C=-2 Ctr=-6
Rw=25 cm debljina Rw=60 dB C=-2 Ctr=-6
Rw=28 cm debljina Rw=62 dB C=-2 Ctr=-6
Rw=30 cm debljina Rw=63 dB C=-1 Ctr=-6