PDF preuzimanje Ispiši ovaj članak E-mail

Izgradnja fotonaponske elektrane tvrtke Leier-Leitl d.o.o.

 

Program državnih potpora za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije

Izgradnja fotonaponske elektrane tvrtke Leier-Leitl d.o.o.

Projekt, Referentni broj ugovora - 2023/015696, oznaka: MF-2023-1-1-180, je sufinanciran  sredstvima modernizacijskog fonda temeljem Ugovora s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kratak opis projekta:
Provedbom projekta se očekuje da će se instalirati dodatna snaga za proizvodnju električne energije iz OIE u iznosu od 1.072,97 kWp što će omogućiti da se iz fotonaponske elektrane ostvari minimalna godišnja proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u iznosu od 1.051,51 MWh/god. Iz navedenog razloga će referentna godišnja potrošnja isporučene električne energije na lokaciji provedbe projekta u iznosu od 2.906,41 MWh/god biti umanjena minimalno za 36,18%.
Završetkom provedbe Projekta se očekuje da će se ostvariti smanjenje emisija CO2 u minimalnom iznosu od 167,19 t CO2/god, odnosno smanjenje od minimalno 36,18% u odnosu na stanje prije provedbe Projekta.
Završetkom provedbe Projekta odnosno od kraja životnog vijeka ulaganja se očekuje da će kumulativna ušteda isporučene električne energije iznositi 16.246,88 MWh, odnosno da će kumulativna ušteda emisije stakleničkih plinova iznositi 2.583,25 t CO2.

Sufinancirano iz EU sustava trgovanja emisijama (Modernizacijski fond)

EU ETS ubrzava tranziciju prema klimatskoj neutralnosti

Vrijednost Projekta - 728.985,40 eura.
Iznos EU sufinanciranja - 510.289,78 eura.

Razdoblje provedbe projekta prema Ugovoru: 19. lipanj 2023. do 28. prosinac 2025.