Nadvoji

 STRONG nadvoji

STRONG nadvoji

Prednapregnuti nadvoj s keramičkom košuljicom.