Tehnologija zaštite okoliša

Separator ulja

Separator ulja

Prilikom kreiranja separatora ulja nove generacije, jedan od glavnih aspekata bio je  što točnije zadovoljavanje širokog opsega zahtjeva. Manjim modifikacijama i dopunama osnovnih uređaja, na raspolaganju stojimo s više od stotinu uređaja.  

Taložnik za mulj

Taložnik za mulj

Svrha primjene taložnika je izdvajanje krutih čestica, nanosa, taloga ili mulja iz otpadne ili onečišćene vode tehnikom taloženja. Tehnologija je temeljena na razlici specifične mase određenih tvari. Tekućinu koja struji uvodimo u spremnik većeg volumena.

Armiranobetonski spremnici

Armiranobetonski spremnici

Širenjem suvremenog ekološki osviještenog načina razmišljanja, voda se sve više prepoznaje kao prirodno blago koje predstavlja veliku vrijednost, a zaštita voda ključ je našeg preživljavanja. Zato postupno raste potreba za spremnicima u kojima se sakupljena kišnica može privremeno ili trajno akumulirati, bez posebnog opterećenja za okruženje. Naši suvremeni armiranobetonski spremnici služe kako bi zadovoljili te potrebe, imaju kapacitet od 2-10 m3, a u slučaju potrebe za većim volumenom, imamo mogućnosti i izrade individualnih rješenja.

Separator masnoća

Separator masnoća

Uređaji za odvajanje masnoća rade prema načelu razlike u gustoći tekućina. U ulaznoj onečišćenoj vodi, uslijed usporenog tečenja, nečistoća manje gustoće ispliva na površinu i tamo pluta. Kod čišćenja uređaja potrebno je samo odstraniti sakupljenu nečistoću. Struktura i funkcioniranje separatora je jednostavna i ne zahtijeva vanjski izvor energije. Uklonjena nečistoća kategorizira se kao opasni materijal te ju je potrebno tretirati u skladu s time.

Zalijevajte svoje biljke kišnicom!

Zalijevajte svoje biljke kišnicom!

Voda je jedno od naših glavnih prirodnih bogatstava. Međutim, ipak nismo štedljivi kad je ona u pitanju. Sakupljanje kišnice u 21. stoljeću predstavlja materijalnu uštedu i ekonomski osviješten postupak jer na taj način možemo pokriti potrebu za vodom čitavog domaćinstva. Međutim, samo mali broj ljudi koristi tu mogućnost.