Površinska odvodnja

Elementi za oblaganje kanala

Elementi za oblaganje kanala

Zbog sve ekstremnijih meteoroloških uvjeta, pojavila se pojačana potreba za odvodnjom oborinskih voda. U svrhu rješavanja tog problema, tvrtka Leier  razvila je asortiman proizvoda za oblaganje kanala, čija je glavna karakteristika učinkovit prihvat i odvodnja oborinskih voda zahvaljujući savršeno glatkim površinama. Uz taj najvažniji kriterij, sustav se također lako i brzo ugrađuje, izričito je kvalitetan i estetski privlačan.

 

Elementi kanala

Elementi kanala

Zastarjeli i, u nedostatku održavanja, erodirani otvoreni odvodni kanali zemljanog korita zahtijevaju što bržu obnovu. Novi asortiman elemenata kanala (ÁE) omogućuje brzu izgradnju sustava za odvodnju i njihovo lagano održavanje. Njihova primjena ima posebne prednosti na uskim, krivudavim kanalima kojima se teško pristupa većim strojevima.

.

Betonske cijevi sa stopom

Betonske cijevi sa stopom

Klasično spajanje putem žlijeba, spoj obrađen cementnom žbukom. Važnije podatke o cijevima navedene su u tablici u nastavku teksta. Kritičnu točku vodo nepropusnosti kanalizacije čini spoj s cementnom žbukom.

Betonske cijevi sa žlijebom i stopom, cijevi sa žlijebom

Betonske cijevi sa žlijebom i stopom, cijevi sa žlijebom

Ovo su elementi kod viših zahtjeva vezanih uz kanalizacijske vodove. Betonske cijevi sa žlijebom i stopom, kao i betonske cijevi sa žlijebom, proizvodimo s integriranom gumenom brtvom, nazivne dužine 2,00 m. Slovo „I“ označuje integrirani gumeni prsten koji se na kraju proizvodnje usadi u žlijeb na kraju cijevi. Cijevi sa žlijebom proizvode se s nazivnim promjerom NA 30 cm i NA 60 cm. Cijevi sa žlijebom i stopom proizvodimo s nazivnim promjerom NA 40, 50, 80 i 100 cm. Njihova prednost je u stabilnoj podlozi bez izrade ležišta, brza izvedba i pojačana vodonepropusnost.

Spojni među-element betonske cijevi sa žlijebom

Spojni među-element betonske cijevi sa žlijebom

Ovo je dodatni među-element za cijevi sa žlijebom i za cijevi sa žlijebom i stopom kojim se betonske cijevi lako spajaju na betonska okna. Oba kraja elementa iste su izvedbe i osiguravaju točno spajanje na žlijeb betonske cijevi. Vodonepropusnost osigurava gumena brtva. Proizvode se u dužini od 60 cm.

Potporni elementi betonskih cijevi

Potporni elementi betonskih cijevi

Tijekom izgradnje otvorenih odvodnih kanala potrebno je osigurati premošćivanje jaraka. Kod jaraka manje i srednje veličine taj se problem rješava propustima. Predgotovljeni betonski potporni elementi osiguravaju sigurnu izvedbu bočne kosine kanala. 

Naglavni elementi za betonske cijevi

Naglavni elementi za betonske cijevi

Kod križanja linijskih objekata (cesta, željeznica, nasipa, kanala ili drugih vodova) i vodnih tokova, tehnologija koja se često koristi za prijenos vode uključuje male elemente od betonskih cijevi. Zbog sigurnosti objekta, u smislu odgovarajućeg protoka, iznimno je bitna izvedba dionice između propusta i vodnog toka.

Zalijevajte svoje biljke kišnicom!

Zalijevajte svoje biljke kišnicom!

Voda je jedno od naših glavnih prirodnih bogatstava. Međutim, ipak nismo štedljivi kad je ona u pitanju. Sakupljanje kišnice u 21. stoljeću predstavlja materijalnu uštedu i ekonomski osviješten postupak jer na taj način možemo pokriti potrebu za vodom čitavog domaćinstva. Međutim, samo mali broj ljudi koristi tu mogućnost.