Niskogradnja

Elementi za suženje okna

Elementi za suženje okna

Gornji elementi okna sa žlijebom i okna s gumenim brtvenim prstenom. Dimenzija ulaznog otvora: 62,5 cm. Debljina stijenke elementa s oznakom NA 80 je 9 cm; NA 100 može imati debljinu stijenke 9 ili 12 cm. Kod gornje izvedbe elemenata za suženje s oznakom „ASZ-L; - L/G“, prsteni za niveliranje točne visine okna uklapaju se centralno. Elementi oznake „ASZ EU 100/62,5/35 L“ visine 35 cm, ili „ASZ EU 100/62,5/40 L/G“ visine 40 cm služe za spajanje plitkih okana. Prema zahtjevu naručitelja, u elemente oznake NA 100, normalne visine (60, 70 cm), postavljamo i  elemente ljestvi. Raspolažemo i elementima za suženje posebnih dimenzija koji elemente okna velikog promjera (200 odnosno 160 cm) sužavaju na 80 odnosno 60 cm.

Prsten okna

Prsten okna

Elementi sa žlijebom proizvode se s nazivnim unutarnjim promjerom NA 80, 100 i 200 cm,  dok se elementi nazivnog promjera NA 100 cm rade i s integriranim gumenim brtvenim prstenom. Ovisno od izvedbe, prsten NA 100 radi se s debljinom stijenke 9 ili 12 cm, dok elemente NA 80 proizvodimo s debljinom stijenke od 9 cm. U slučaju potrebe, elemente NA 100 moguće je naručiti i s ugrađenim ljestvama. Klasični asortiman sa žlijebom sadrži i element promjera 200 cm. Prsteni okna prikladni su za gradnju okna za taloženje, kaskade i cisterne ili se mogu primijeniti kao trajna oplata pri temeljenju stupova odnosno pehara.

Sabirno okno

Sabirno okno

Ovi elementi potpomažu odvodnju vode s obloženih površina u zatvorene odvodne sustave. Izvedba elemenata omogućuje postavljanje lijevane rešetke uz rub ceste ili pločnika i uz proizvoljan kut izlazne cijevi. Točno spajanje elemenata osigurava žlijeb, a vodo nepropusnost cementne žbuke osiguravaju odgovarajuće kvalitete na spoju.

Okno vodomjera

Okno vodomjera

Okno vodomjera preporučamo postavljati na mjestu gdje nema podzemnih voda. Za pokrivanje okna preporučamo prohodnu rebrastu pokrovnu ploču koja se može i naknadno ugraditi. Međutim, s odgovarajućom izvedbom i teretnom pokrovnom pločom, može se ugraditi i u površinu s maksimalno 250 kN opterećenja. Prije gradnje potrebno je iskopati prikladnu radnu jamu. Okno se polaže na ravnu zbijenu podlogu sa slojem za filtraciju. Na bočnoj stijenci okna potrebno je na, prema projektu određenim mjestima, izostaviti prolazne otvore sa zaštitnim cijevima za prolaz vodovodnih cijevi. Vodomjerno okno može se naručiti i u izvedbi s ljestvama.

Monolitna armiranobetonska okna

Monolitna armiranobetonska okna

Izvedba suvremenih investicija često je određena rokovima i kvalitetom. Ovi aspekti zahtijevaju primjenu tehnologija građenja koje daju prednost predgotovljenim konstrukcijama. Podzemni komunalni sustavi (vodovod, kanalizacija, odvodnja oborinskih voda) često zahtijevaju ugradnju spremnika ili drugih strojarskih okana kapaciteta 15-35 m3, ili izvedbu složenih čvorišta, na primjer, u slučaju telekomunikacijskih vodova.

Elementi podnice okna

Elementi podnice okna

Elementi podnice okna izrađuju se s nazivnim promjerom NA 80 cm za spajanje s cijevima sa žlijebom, odnosno s nazivnim promjerom NA 100 cm za spajanje s cijevima sa žlijebom ili s gumenom brtvom. Okna se proizvode u inačici s kinetom ili bez kinete. Suvremenom, kontroliranom tehnologijom proizvodnje, kvalitetom sirovina i pojačanim stijenkama ovi proizvodi zadovoljavaju sve moguće zahtjeve.

Betonske cijevi sa stopom

Betonske cijevi sa stopom

Klasično spajanje putem žlijeba, spoj obrađen cementnom žbukom. Važnije podatke o cijevima navedene su u tablici u nastavku teksta. Kritičnu točku vodo nepropusnosti kanalizacije čini spoj s cementnom žbukom.

Betonske cijevi sa žlijebom i stopom, cijevi sa žlijebom

Betonske cijevi sa žlijebom i stopom, cijevi sa žlijebom

Ovo su elementi kod viših zahtjeva vezanih uz kanalizacijske vodove. Betonske cijevi sa žlijebom i stopom, kao i betonske cijevi sa žlijebom, proizvodimo s integriranom gumenom brtvom, nazivne dužine 2,00 m. Slovo „I“ označuje integrirani gumeni prsten koji se na kraju proizvodnje usadi u žlijeb na kraju cijevi. Cijevi sa žlijebom proizvode se s nazivnim promjerom NA 30 cm i NA 60 cm. Cijevi sa žlijebom i stopom proizvodimo s nazivnim promjerom NA 40, 50, 80 i 100 cm. Njihova prednost je u stabilnoj podlozi bez izrade ležišta, brza izvedba i pojačana vodonepropusnost.

Spojni među-element betonske cijevi sa žlijebom

Spojni među-element betonske cijevi sa žlijebom

Ovo je dodatni među-element za cijevi sa žlijebom i za cijevi sa žlijebom i stopom kojim se betonske cijevi lako spajaju na betonska okna. Oba kraja elementa iste su izvedbe i osiguravaju točno spajanje na žlijeb betonske cijevi. Vodonepropusnost osigurava gumena brtva. Proizvode se u dužini od 60 cm.

Potporni elementi betonskih cijevi

Potporni elementi betonskih cijevi

Tijekom izgradnje otvorenih odvodnih kanala potrebno je osigurati premošćivanje jaraka. Kod jaraka manje i srednje veličine taj se problem rješava propustima. Predgotovljeni betonski potporni elementi osiguravaju sigurnu izvedbu bočne kosine kanala. 

Naglavni elementi za betonske cijevi

Naglavni elementi za betonske cijevi

Kod križanja linijskih objekata (cesta, željeznica, nasipa, kanala ili drugih vodova) i vodnih tokova, tehnologija koja se često koristi za prijenos vode uključuje male elemente od betonskih cijevi. Zbog sigurnosti objekta, u smislu odgovarajućeg protoka, iznimno je bitna izvedba dionice između propusta i vodnog toka.